Về Chúng Tôi

WOFA - THƯƠNG HIỆU ÁO POLO NAM

REFRESH YOUR STYLES!
Với phương châm " Mang đến trãi nghiệm tốt nhất cho Khách Hàng - Kinh doanh gắn cùng với cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ Quốc''
Mỗi sản phẩm bán được chúng tôi cam kết trích 2.000đ vào Quỹ Thiện Nguyện Wofa. Chúng tôi có lập quỹ thiện nguyện Số TK 0113 tại Ngân Hàng Quân Đội MB Bank. Tất cả mọi người có thể xem mọi hoạt động cũng như sao kê của quỹ. Link ngay tại đây: https://thiennguyen.app/user/1514794775314694144