Thời Gian Giao Hàng

Khu vực nội thành Hồ Chí Minh
Bạn sẽ nhận được từ 1- 2 ngày sau khi chúng tôi xác nhận đơn hàng nhé
Khu vực tỉnh 
Nếu bạn ở tỉnh thì đơn hàng sẽ được giao đi trong vòng 1-4 ngày làm việc nhé